Ungdomsböcker

Det har funnits böcker riktade till unga tidigt i historien. Dessa har då vanligtvis varit riktade antingen till flickor eller till pojkar. Flickböckerna hade ofta ett uppfostrande syfte, huvudpersonen formades för att passa in i sin sociala roll. Pojkböckerna var mer inriktade på äventyr.

Efter andra världskriget blev gruppen tonåringar ett begrepp och en tydlig målgrupp. Böckerna, ungdomslitteraturen blev mindre ensidigt riktade till flickor eller pojkar . Så kallade pojkböcker och flickböcker fanns dock länge kvar med just dessa benämningar, men det ansågs med tiden mindre konstigt eller fel att läsa en bok som enligt benämningen var avsedd för det andra könet. Vissa bokserier hade till och med grön bokrygg för pojkböcker och röd bokrygg för flickböcker. Även bland de röda bokryggarna fanns nu äventyr och detektivhistorier att finna. Kittyböckerna är ett välkänt exempel på detta. Möjligen kan det vara så att det fortfarande var mer accepterat av omgivningen att flickor läste pojkböcker, än att pojkar läste flickböcker.

Möjligen kan man ha den åsikten att det fortfarnde är så att pojkar läser vissa böcker och flickor läser vissa böcker. Detta beror idag säkert mer på personlig smak och förväntningen inom den egna gruppen, en skolklass exempelvis, än på att innehållet i boken skulle vara mer ämnat åt det ena eller andra könet. Det kan också vara så att ju äldre ungdomarna blir, desto mindre tenderar de att påverkas av omgivningens förväntningar.

Skönlitteratur riktad till unga kan indelas i olika genrer, på samma sätt som skönlitteraturen för vuxna. Några tydliga genrer är deckare, fantasy, kärlek och vänskap, skräck, roliga böcker, sportböcker och hästböcker. Det finns mycket skrivet om fantasy ialla dess former. Att man har arbetat aktivt med att förändra inställningen till att pojkar och flickor läser olika böcker blir tydligt i och med att det numera är helt accepterat med böcker där flickor är huvudpersoner i sportböcker och pojkar i hästböcker.

Fantasy har blivit en stor genre inom ungdomslitteraturen. Genren har utvecklats och förgrenat sig till olika underavdelningar som exempelvis urban fantasy och steam punk. Man finner ganska många dystopier inom fantasygenren. Författarna målar upp världar där människorna lever förtryckta i diktaturer, dukar under av svåra farsoter och kämpar för att få frihet. Det finns också många fantasyböcker som inte är dystopiska alls, utan berättar om äventyr, kärlek, vänskap och humor i annan miljö än vår naturliga värld. I detta sammanhang måste böckerna om Harry Potter nämnas. Harry Potter böckerna gjorde en makalös succé och har sannolikt lett till att även vuxna fått upp ögonen mer ungdomslitteratur.