Läsning på skärm

Spridandet av berättelser och information har fått så många nya möjligheter genom tidens gång. Från att ha varit något man lyssnade till, berättade och i bästa fall bevarade i minnet, har det blivit möjligt att skriva ner, eller trycka, och på så sätt bevara texten i minnet. Vidare har det gått från att endast kunna kopiera texter i ett och ett exemplar för hand, till att kunna masskopiera i tryckpressar.

Nästa steg i utvecklingen är att vi inte längre behöver en fysisk bok eller ett papper för att kunna spara och ta del av texter. Vi har nu tillgång till ofattbara mängder texter, och annan media, på våra datorer och i våra mobiler.

Man kan tycka att detta är ett ännu större steg i utvecklingen, en ännu större förändring, än de tidigare utvecklingsstegen i läsandets i historia. Mycket finns skrivet om datoriseringen av samhället datoriseringen avsamhället för den som vill veta mer.

Läsandet på skärm har både fördelar och nackdelar för läsaren, sannolikt fler än vi idag känner till . Bland de uppenbara fördelarna med att läsa på skärm finns möjligheterna att ändra teckenstorlek, ljusstyrka, ja till och med språk. Bland de uppenbara nackdelarna finns energiförbrukningen och användandet av ändliga materiella resurser vid tillverkning av skärmar, datorer och mobiler.