Förlagsutgivning

För den som önskar att få sin bok utgiven genom ett bokförlag är det intressant att veta vad de olika bokförlagen är ute efter. Det finns mycket att läsa om bokförlag och deras verksamhet. Ofta kan man få veta en del om deras önskemål på deras webbplatser och det kan vara en klok åtgärd att läsa noga vad som står där. Kanske vill man satsa på lättläst under en period. Då öppnas möjligheten för den som vill att använda det till sin fördel.

En viktig sak att känna till är hur förlaget vill få in texten. Ska den skickas med post eller med mail, till exempel. Typsnitt och radavstånd vill de ofta ha på ett speciellt sätt, för att underlätta läsningen för den som tar emot texten.

Ofta understryker förlagen att de inte vill att man skickar in originalillustrationer till dem. Har du gjort egna illustrationer som du vill delge förlaget så är det viktigt att du kopierar dem och skickar in kopiorna men behåller originalen. Du behöver inte heller tänka på att själv göra ett bokomslag att skicka in tillsammans med ditt manus. Förlagen samarbetar med skickliga illustratörer och kommer att lösa uppgiften tillsammans med dem, om de bestämmer sig för att ge ut din bok.