Skriva och trycka

Det äldsta nu kända skriftsystemet fanns hos sumererna, kilskriften. Man anser att kilskriften fanns redan år 3400 före Kristus, i Mesopotamien. Man har gjort fynd som är 600 år äldre, men då av ett slags bildspråk. Användandet av skrift har alltså funnits med människan mycket länge. Det har framförts teorier om att det var samhällenas och administrationernas utveckling som fick skriftspråket att utvecklas. Det finns mycket att läsa om Skrivkonstens historia, den finns utförligt behandlad i många verk . Man behövde helt enkelt en metod för att dokumentera händelser, transaktioner, överenskommelser, handel och lager och sådana saker. Uppenbarligen är enbart det mänskliga minnet inte tillräckligt eller praktiskt i alla sammanhang, utan man behövde utveckla ett passande verktyg.

Den fonetiska texten som utvecklades i Grekland på 500-talet gjorde det möjligt att skriva alla ord som gick att uttala. Fortfarande var skrivande ett arbete som gick långsamt. Att kopiera böcker och andra texter för hand tog tid och gav vid arbetets slut endast ett enda kopierat exemplar.

Redan tidigt har man börjat använda tryck i stället för att skriva. Ett fynd daterat till redan 1500 före Kristus är gjort på Kreta, den så kallade för Faistos-disken. Man vet dock inte säkert att det är ett språk som har tryckts på disken. Tryckkonst användes tidigt i Asien, i Kina och Japan. Man tryckte ofta på träblock. Tekniken med att använda lösa typer för att trycka passade emellertid inte så bra för exempelvis kinesiska, som har en mycket stor mängd tecken i språket.

Under 1400-talet gjorde tryckeriernasitt intåg i Europa. Att pappper hade börjat användas och att man lyckades förbättra bläckets egenskaper så att det inte smetades ut var en god hjälp på vägen. När man sedan fick papper på rulle och rotationepressar gjorde det möjligt att trycka på båda sidor fick man under 1800-talet goda möjligheter att börja trycka upp dagstidningar i massupplagor.