Att skriva

Var tredje svensk vill skriva en egen bok. Att skriva en bok är ett arbete som kräver att man på allvar tar sig an uppgiften, om man vill kunna slutföra den.

Till att börja med bör man ha klart för sig vad det faktiskt är boken ska handla om och vilken slags bok man vill att det ska bli. Om konsten att skriva böcker finns det mycket att läsa. Är du ute efter att berätta en speciell historia, eller är du mer ute efter att skriva en bok som du tror går att få utgiven av ett bokförlag?

När du vet vad du vill skriva bör du på allvar avsätta tillräckligt med tid för arbetet. Bokskrivandet kommer antagligen att rinna ut i sanden om du inte disciplinerar dig till att faktiskt sitta och arbeta med den. Börja gärna med att planera berättelsen. Kom fram till vad det är som ska hända mellan början och slutet, hur själva händelseförloppet ska se ut.

Du behöver också veta var händelserna utspelas. Miljöbeskrivningen är ofta mycket viktig för att berättelsen ska kännas levande för den som läser. Tänk dig att berättelsen ska kunna upplevas av läsaren som om denne själv var med. För att det ska kunna fungera så behöver läsaren förstå miljön med alla dess dofter, ljusskiftningar och synintryck.

Människorna som ingår i berättelsen är också mycket viktiga. Även dessa måste beskrivas så att läsaren kan se dem tydligt. Det behöver inte vara människor av en sort som läsaren känner till eller har träffat, men de måste vara så tydliga att läsaren kan se dem och fundera över deras karaktärdrag, precis som man kan göra med en verklig människa. Karaktärerna ska kännas verkliga för den som läser.

Lyckas du med ovanstående arbete så har du redan kommit långt.