Egen utgivning

Ofta kan det visa sig svårt att få sin bok utgiven på ett förlag. Många väljer därför att ombesörja sin bokutgivning på egen hand. Man kan också välja att på egen hand ge ut sin bok för att på det sättet ha en bättre kontroll över utgivningen.

En berättelse behöver inte vara dålig för att inget bokförlag vill ge ut den. Börjar det kännas så efter många refuseringar så är det bra att hålla i minnet att de allra flesta författare har blivit refuserade, många gånger, innan något förlag har tagit chansen att ge ut deras böcker. Förlagen har mer än en gång misstagit sig på en författares potential. Mycket finns skrivet om bokförlag och deras verksamhet. Man vill helt enkelt satsa på sådant man tror säljer så bra som möjligt.

Det finns många företag som är villiga att hjälpa till med egenutgivning av böcker. Man kan också välja att ge ut sin bok som ljudbok eller elektroniskt och få hjälp med det.

När boken väl finns utgiven gäller det att marknadsföra den så att den finner sina läsare. Det kan ske på bokmässor, i grupper på facebook eller på andra håll, genom släkt och vänner. Endast din egen fantasi sätter gränsen.