Att lyssna

Att läsa böcker kan vara nyttigt, avkopplandeoch många bra saker, men det tar också tid. Eftersom tid kan vara en bristvara uppstår en situation där den villige läsaren ibland måste avstå från sin läsning till förmån för annat som måste få uppta tiden. Hur många har inte genom tiderna önskat att de kunnat få mer tid för läsning.

Numera har vi en möjlighet att lyssna till böcker. Lyssnande kräver inte på samma sätt som läsande att vi är bundna till en plats med relativt stillasittande. De går nu bra att vandra omkring och göra nyttiga eller nödvändiga saker samtidigt som man lyssnar på en ljudbok eller en e-ljudbok. Många sysslor som tidigare kanske inte varit så roliga, går betydligt lättare om man samtidigt kan lyssna på en bok. För en del människor verkar också upplevelsen bli starkare av att lyssna på ljudböcker än att läsa

Ljudböckerna har alltså fler fördelar än att man inte är bunden till stillasittande. Många synsvaga har nu en möjlighet att ta del av böcker som de inte kan läsa. Det finns mycket skrivet om läsning för synsvaga för den som vill veta mer. Detsamma gäller dyslektiker och människor som behöver träna att läsa av olika skäl.