Barnböcker

Man brukar säga att barnboken började räknas som en egen genre i början av 1900-talet. I Sverige kom genombrottet i mitten av 1940-talet med Astrid Lindgrens Pippi Långstrump och vid samma tid debuterade Tove Jansson i Finland och den första boken om Kulla-Gulla gav Martha Sandvall-Bergström första pris i en barnbokstävling. Det finns mycket skrivet om dessa barnboksförfattare och deras verk. Idag är det inte ovanligt att barnböcker tar upp även svåra sakersom krig, död, sjukdomar och skilsmässor. Avsikten är att hjälpa barn att relatera till svåra saker.

Idag finns mängder av barnböcker av många olika typer, avsedda för olika åldrar. Vissa är avsedda att läsas av barnen själva och andra är avsedda att läsas för barnen av en vuxen. För de allra yngsta finns de så kallade pekböckerna. Dessa har ofta tjocka pärmar och sidor, som tål att hållas i utan att rivas sönder så lätt. Innehållet består mest av bilder, med endast lite text på varje uppslag.

De så kallade bilderböckerna är avsedda för lite äldre barn, som orkar koncentrera sig längre på berättelsen. Bilderböckerna är även de ofta avsedda att läsas för barnet av en vuxen. Bilderböckerna kan nämligen ibland innehålla en hel del text som inte alltid är så lättläst.

När barnet vill börja läsa själv finns speciella böcker avsedda just för detta. De brukar kallas Börja Läsa-böcker, eller liknande. De allra mest lättlästa av Börja Läsa-böckerna har stora illustrationer på varje uppslag och endast någon eller några få meningar text, ibland endast versaler, för att kunna läsas av den som precis har lärt sig bokstäverna.

Nästa nivå brukar kallas Läs mera, eller något liknande. Böckerna har då fortfarande många stora illustrationer och ofta mycket luft mellan raderna, mellan styckena och i marginalerna. Textmängden ökas dock på mer och mer för att passa läsarens tilltagande förmåga. Uppdelningen i olika genrer som fantasy, deckare, spökhistorier, hästar, sport, vänskap, kan ses redan på denna nivå.

Mycket lästa bland de lite äldre barnen är manga-böckerna. Dessa är skrivna i ett slags serieform där illustrationerna är mycket viktiga och framträdande. En mangabok ska läsas på ett omvänt sätt mot vad vi är vana vid i Sverige eftersom den kommer från Japan. Den läses även här i Sverige från bakre pärmen mot främre pärmen, med början i övre högra hörnet läser man mot vänster.