Författare

Det kan tyckas som om människan har ett inneboende behov av att skriva. Hur annars kan man förstå detta skrivande av olika texter sedan tidernas begynnelse? Mycket har också skrivits om författare för den som vill veta mer. Texterna är av många skilda slag och med många olika syften, varav skrivande av skönlitteratur kanske är den märkligaste. Att människor har ägnat sig åt berättande i alla tider kan vi lätt tänka oss och förstå. Att lyssna till någon som berättar är avkopplande och ger en stark känsla av gemenskap. Med tiden har det muntliga berättandet minskat och på många håll nästan försvunnit, medan det skrivna berättandet har övertagit dess roll och betydelse.

En god skönlitterär författare berättar så att läsaren glömmer allt runtomkring sig för att uppleva det som utspelar sig i berättelsen. Författaren beskriver människor, omgivningar, världar, händelser på ett sätt som ger läsaren mer än avkoppling, det ger också nya kunskaper och idéer. Det brukar sägas att många människor har författardrömmar. Tydligen finns denna längtan efter att berätta och beskriva hos många utan att någonsin komma till konkret uttryck. Ibland kan det vara så enkelt att man inte riktigt vet hur man ska göra. Det finns många råd att ta del av om man villsätta igång och författa, både på Internet och i tryckta böcker. Här finns handfasta råd till den som vill komma igång.

Författare skriver inte enbart skönlitteratur utan många olika typer av texter. Man kan exempelvis skriva facklitteratur. Här gäller det att ha goda kunskaper inom ett område som intresserar andra människor. Facklitteraturen ger en möjlighet att dela med sig av kunskaper och erfarenheter som blir till nytta för läsarna. Så sprider man idéer, kunskap och inspiration inom alla tänkbara områden. En del kunskaper kan naturligtvis avse ett alltför smalt intresseområde, vilket medför att ingen vill trycka och ge ut boken vilket är beklagligt för de som intresserar sig för just det ämnet. Den som vill hitta intressant facklitteratur av ovanligare slag kan lyckligtvis ofta hitta böcker i smala ämnen inom secondhand.

Att skriva biografier är också något en författare kan välja att göra. Många läsare vill få möjlighet att ta del av andra människors upplevelser. Författaren kan välja att skriva om en känd person, som många har hört talas om och vill veta mer om, eller om en okänd person vars liv har varit intressant eller gripande och på så sätt fångar läsarens intresse. I båda fallen måste författaren lägga ner ett stort arbete på efterforskningar för att få biografin korrekt rent faktamässigt.